POCU/303/5/2/128329 – Sadova (jud. Dolj)

22 Iulie 2020

Furnizarea de servicii sociale integrate pentru persoanele aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comuna Sadova, judetul Dolj

Comuna Sadova, judetul Dolj, în parteneriat cu Fundația Centrul Medical de Reabilitare Craiova, demarează proiectul cu titlul „Furnizarea de servicii sociale integrate pentru persoanele aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comuna Sadova, judetul Dolj”

Proiectul este cofinanțat Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,

Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,

Obiectiv specific: 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC,

Contract POCU:  POCU/303/5/2/128329

Cod MySMIS: 128329

Durata de implementare a proiectului : 30 de luni in perioada 22 iulie 2020 – 21 ianuarie 2023.

Valoarea totală a proiectului: 4.534.505,46 lei.

Obiectivul general al proiectului este combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare prin furnizarea de servicii sociale integrate pentru persoanele aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comuna Sadova, judetul Dolj.

Rezultate așteptate:

  • un Grup Tinta de 270 persoane selectate din comuna Sadova, judetul Dolj care sa beneficieze de servicii socio medicale integrate:
  • servicii socialepentru un numar de 270 persoane prin punerea in Functiune a Spalatoriei sociale realizata prin Programul Leader in cadrul Grupului de Actiune Locala Valea Dunarii Sudolt ;
  • servicii sociale de ingrijire la domiciliu pentru 120 de personae varstnice din comuna Sadova, aflati in situatie dedependenta;
  • servicii medicale (Consultatii si investigatii medicale, Educatie pentru sanatate, Campanii de vitaminizare)  pentru tot Grupul Tinta de 270 de persoane;
  • servicii de ocupare – formarea unui numar de 150 de persoane adulti someri/inactivi,serviciu externalizat pentru realizare de cursuri de formare profesionala pentru 110 persoane: spalatoreasa lenjerie COR912103 – 12 femei, ingrijitor la domiciliu COR 5322 – 12 femei, manager proiecte COR 242102 – 12 persoane, zidari COR 7112– 26 persoane, electricieni constructii COR 7411 – 12 persoane, instalatori apa, canal COR 712602 – 24 persoane, lacatusi constructii metalice COR 722207 – 12 persoane; si angajarea unui numar de 21 persoane prin acordarea de subventii angajatorilor;
  •  40 de persoane somere/inactive formate ca antreprenori in vederea acordarii de microgranturi in valoare de 25.000 euro ajutor de minimis/plan de afaceri selectat, pentru 10 societati nou infiintate;

„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Date de contact:

Comuna Sadova, Str. Craiovei, nr. 165, județul Dolj, cod poștal 207505 telefon/fax: 0251376622 / 0251376622, e_mail: primariacomuneisadova@gmail.com, www.primariacomuneisadova.ro

Fundația Centrul Medical de Reabilitare Craiova, Str. Amaradia, nr. 30, județul Dolj, cod poștal 200157, telefon/fax: 0351413440, 0351413441, e_mail: mrctcraiova@rdsmail.ro, web-site: www.icarmed.ro.