POCU/303/5/2/129724 – Bustuchin (jud. Gorj)

23 Iulie 2020

Furnizare de servicii sociale și medicale prin Centrul Multifuncțional în comuna Bustuchin, județul Gorj

Comuna Bustuchin, în parteneriat cu Fundația Centrul Medical de Reabilitare Craiova, demarează proiectul cu titlul: “ Furnizare de servicii sociale și medicale prin Centrul Multifuncțional în comuna Bustuchin, județul Gorj”.

Proiectul este cofinanțat Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific: 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, Contract POCUPOCU/303/5/2/129724, Cod MySMIS: :129724.

Durata de implementare a proiectului :  30 de luni  in perioada 22 iulie 2020 – 21 ianuarie 2023 .

Valoarea totală a proiectului :  4.241.226,05 lei.

Obiectivul general al proiectului este : promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare prin oferirea de servicii socio – medicale integrate, masuri de ocupare si dezvoltarea antreprenoriatului in randul persoanelor aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comuna Bustuchin, judetul Gorj.

Rezultate așteptate:

– 260 persoane din comuna Bustuchin, județul Gorj vor beneficia de servicii socio-medicale integrate, pentru : 

  • persoane varstnice

– consiliere si terapie psihosociala – 130 persoane

-servicii de ingrijire ( casnica) la domiciliu—60 persoane

– servicii medicale (fizioterapie) – 60 persoane  

-servicii medicale (evaluarea starii de sanatate, vitaminizari)

-campanii cu privire la combaterea discriminarii si activitati de mediu-70 persoane

– terapie prin inot(cursuri de inot, aqvaterapie)- 70 beneficiari

– servicii medicale (hidroterapie si kinetoterapie) —70 beneficiari

-educatie pentru sanatate-70 beneficiari

-campanii cu privire la combaterea discriminarii si activitati de mediu-70 beneficiari

– servicii de socioterapie (socializare şi petrecere a timpului liber prin ateliere de lucru:şah, rummy, vizionare programe TV, lecturare presă şi cărţi, discuţii tematice  ), activităţi culturale de sarbatorile religioase, consiliere socială , consliere pshilogica

-cursuri de formare profesionala (  ingrijitor la domiciliu , ospatari, fochisti, electricieni, instalatori apa-canal,  lacatusi constructii metalice) – 130 persoane

-cursuri de antreprenoriat- 40 persoane

-infiintarea (consiliere , consultanta si mentorat pentru afaceri, subventionare de intreprinderi cu profil nonagricol ) —10 persoane

„Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Date de contact:

Comuna Bustuchin, sat Bustuchin, județul Gorj, cod poștal 217115, telefon/fax: 0253475156, 0745372355, e_mail: primaria.bustuchin@yahoo.com, web-site: www.primariabustuchin.ro.

Fundația Centrul Medical de Reabilitare Craiova, Str. Amaradia, nr. 30, , județul Dolj, cod poștal 200157, telefon/fax: 0351413440, 0351413441, e_mail: mrctcraiova@rdsmail.ro, web-site: www.icarmed.ro.