Proiecte fonduri europene

Proiecte co-finanțate din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectiv specific: 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de saracie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Fundatia Centrul Medical de Reabilitare Craiova este partener in urmatoarele proiecte:

1. Beneficiar: Comuna Țânțăreni

Titlul proiectului: Furnizare de servicii socio-medicale prin Centrul Comunitar de zi “O șansă pentru fiecare” din comuna Țânțăreni, județul Gorj

Contract POCU:  POCU/303/5/2/130380

www.primariatantareni.ro

2. Beneficiar: Comuna Bustuchin

Titlul proiectului: Furnizare de servicii sociale și medicale prin Centrul Multifuncțional în comuna Bustuchin, județul Gorj

Contract POCU:  POCU/303/5/2/129724

www.primaria-bustuchin.ro

3. Beneficiar: Comuna Sadova

Titlul proiectului: Furnizarea de servicii sociale integrate pentru persoanele aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comuna Sadova, judetul Dolj

Contract POCU:  POCU/303/5/2/128329

www.comunasadova.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro