Psihologie

RAMONA BADEA – PSIHOLOG

Psihologia este știința care studiază comportamentul uman, inclusiv funcțiile și procesele mentale ca inteligența, memoria, percepția, precum și experiențele interioare și subiective cum sunt sentimentele, speranțele și motivarea, procese fie conștiente, fie inconștiente.

În acest cadru general al activității psihice distingem următoarele categorii:

  • Conținut psihic sau de conștiință: elementul care, într-un moment determinat, face obiectul unei funcțiuni psihice.
  • Funcțiuni psihice: modalitatea specifică a activităților conștiente independent de conținutul lor.
  • Mecanisme psihice: modalitatea specifică a activităților inconștiente.
  • Sfere sau straturi psihice: ansamblul de funcțiuni și mecanisme comune unei anumite funcțiuni psihice (de ex.: sfera afectivă, sfera cognitivă etc.).
  • Tipul psihologic: ansamblul caracteristicilor individuale intelectuale, afective și voluntare care pot fi schematizate într-un mod abstract (personalitatea).

Psihologii adoptă diverse modalități în studiul activității psihice. De exemplu, psihologia experimentală folosește metode științifice în descrierea și înțelegerea cauzelor și relațiilor reciproce ale unor procese diferite cum sunt percepția, învățarea, memorizarea și comportamentul social. Psihologia umanistică face mai de grabă investigații calitative pentru a cerceta experiențele subiective ale ființelor umane.

De la înființarea primului laborator experimental de psihologie de către Wilhelm Wundt în 1879 la Universitatea din Lipsca (Leipzig), psihologia s-a separat treptat de filozofie, din care provenea, pentru a deveni o specialitate de sine stătătoare cu o serie de direcții și subspecialități, care dispun doar în parte de un limbaj comun.

Cabinetul de psihologie se afla in relatii contractuale cu CAS Dolj.

Prezentarea la consultaţie se face pe baza programarii.

Programarile se fac telefonic, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 11.00 – 18.00

la numerele de telefon:  0351 413 440 / 0762 497 027 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *